Ownership

Ownership

Mimpi umumnya dikaitkan dengan bunga tidur, hayalan, atau angan-angan yang akhirnya tidak mempunyai makna sama sekali. Mimpi apabila dikaitkan dengan suatu yang sifatnya nyata atau dapat di wujudkan dinamakan impian atau dreaming. Seseorang yang memiliki impian akan...