Tiada yang paling berharga di dunia ini selain kesempatan dan tiada yang paling menyakitkan selain...